Remittera till REMEO

REMEO utgör ett nationellt kompetenscentrum för patienter med behov av andningsstöd och intensivvårdnära rehabilitering.

Vi öppnar fler platser och kan ta emot fler patienter! Läs mer här…

Läs informationsbladet om vårt unika vårdkoncept för rehabilitering av höga ryggmärgsskador.

Vi tar emot patienter från alla landsting och vi svarar gärna på frågor om aktuella avtal. De flesta av våra patienter kommer direkt från en intensivvårdsavdelning, en del från en allmän vårdavdelning och en del direkt hemifrån. Innan vi accepterar remissen gör vi en individuell bedömning av patienten. Detta för att säkerställa att vi tar emot rätt patienter.

Remissen skriver du direkt i journalsystemet TakeCare eller faxar till 08-605 7526.

Kontakta oss gärna för en diskussion om olika behandlingsmöjligheter. Vi hjälper också till med administrativa frågor.

REMEO utgör ett nationellt kompetenscentrum för patienter med behov av andningsstöd och intensivvårdnära  rehabilitering.
Remissen skriver du direkt i journalsystemet TakeCare eller faxar till 08-605 7526.

Vårt telefonnummer hittar du här nedan.

Uppdaterat: 2020-10-12

Stäng meny