Vår personuppgiftspolicy

På Remeo tillämpar vi GDPR, dataskyddsreglerna inom EU för hantering av personuppgifter. 

Alla typer av information som kan knytas till en levande person betraktas som personuppgifter. Dit räknas även kodade eller krypterade uppgifter, om någon kan tänkas ha en nyckel som kan koppla uppgifterna till en person. Korrekt behandling av personuppgift ingår i REMEOs ledningssystem för kvalitet.

Under tiden du vistas hos oss som patient kan vi på begäran registrera kontaktuppgifter till vissa av dina anhöriga, för din egen och dina närmastes trygghet. Dessa kontaktuppgifter förstörs när du lämnar oss.

REMEOs personuppgiftsansvariga, i samarbete med det hos datainspektionen anmälda dataskyddsombudet, ansvarar för en korrekt behandling av personuppgifterna inom organisationen.

Stäng meny