Ledningsgruppen för REMEO

Här en kort presentation:

Anna Cedborg, M.D., Ph.D.

Anna Cedborg 
VD / verksamhetschef

Anna påbörjade sin verksamhet på REMEO 2014 som medicinskt ledningsansvarig läkarchef och blev 2017 verksamhetschef. Anna är VD sedan 2019, då REMEO blev en självständig klinik med fokus på högspecialiserad sjukvård. 

Annas akademiska och yrkesutbildning: 
MD, PhD, specialistläkare inom anestesi och intensivvård.

Eva Sundman, M.D., Ph.D.

Eva Sundman
medicinsk chef

Eva arbetar sedan 2015 på REMEO,  sedan 2017 i rollen som medicinsk chef med ansvar för forskning, utbildning och utveckling. Hon leder läkargruppen och det medicinska utvecklingsarbetet på kliniken. Eva bedriver forskning inom REMEOs områden.

Evas akademiska och yrkesutbildning
MD, PhD, specialistläkare inom anestesi och intensivvård.

Johan Uusijärvi, M.D.

Johan Uusijärvi 
chefläkare

Johan började på REMEO redan 2013.  Han innehar rollen som chefläkare sedan 2017 med särskilt ansvar för patientsäkerhetsfrågor samt för medicinteknik och IT.

Johans akademiska och yrkesutbildning
MD, specialistläkare inom anestesi och intensivvård.

Ann-Sofie Kaiheden 
vårdchef omvårdnad

Ann-Sofie kom till REMEO 2018. Hon leder omvårdnadsgruppen som består av specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Även utformandet av omvårdnadsrelaterade arbetssätt hör till Ann-Sofies uppgifter.

Ann-Sofies yrkesutbildning: 
legitimerad sjuksköterska.

Arvid Linnér 
kvalitetsledare

Arvid började på REMEO redan 2013 och i rollen som kvalitetsledare 2016. Arvid arbetar med att säkerställa kvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete.

Arvids yrkesutbildning: 
legitimerad sjuksköterska.

Titti Zarei

Titti Zarei 
vårdchef rehabilitering

Titti arbetar på REMEO sedan 2013 och tillträdde rollen som vårdchef rehabilitering 2017. Hon leder det paramedicinska teamet och utformandet av rehabiliteringskonceptet.

Tittis yrkesutbildning: 
specialistfysioterapeut inom neurologi.

Uppdaterat: 2020-04-03

Stäng meny