Introduktion och utbildning för våra sommarvikarier

Introduktion och utbildning för våra sommarvikarier

Nyligen hade vi introduktionsutbildning för ny omvårdnadspersonal på REMEO. Många av våra patienter har trakealkanyl och behöver hjälp av ventilator eller BI-PAP apparat för att andas. Det är mycket att tänka på vid handhavandet av utrustning kring detta. Vår vårdutvecklare och utbildningsledare Gunnel berättade om viktiga saker att tänka på för att säkra luftvägen och visade vår akutvagn.

Vår weaningssjuksköterska, tillika intensivvårdssjuksköterska, föreläste om grundläggande andningsfysiologi, i teori och praktik.

Utrustningens inställning är viktigt att förstå
Stäng meny