REMEO-konceptet

REMEO är Sveriges första klinik för avancerad andningsvård och rehabilitering i en trygg och stödjande miljö.

REMEO-kliniken är öppen för alla patienter oavsett diagnos. Vi vårdar de allra sköraste patienterna som kräver andningsstöd och urträning från respirator och kanyl i halsen. Med hjälp av kvalificerat andningsstöd och individuellt anpassad rehabilitering börjar vägen tillbaka till din vardag redan dag ett.

REMEO-konceptet

REMEO-konceptet bygger på att en patient i ventilator, eller med annat avancerat andningsstöd, behöver en specialiserad vård hela vägen från intensivvårdsavdelningen till hemmet. Med en sådan vård kan patienten successivt komma tillbaka till en trygg och säker tillvaro med hög livskvalitet.

På REMEO utvecklar vi individuella lösningar för varje patient där fysioterapeuter, specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, logopeder, medicintekniker, arbetsterapeuter, kuratorer och en rad andra arbetar sida vid sida. Här bidrar alla med sina specifika kunskaper och erfarenheter för att patienten ska få en trygg och säker vård och rehabilitering.

Våra medarbetares spjutspetskompetens gör kliniken till ett nationellt kompetenscentrum i andningsträning och rehabilitering. Uttalat teamwork där all vårdpersonals specifika kompetens respekteras driver vårdprocessen framåt, snabbt och effektivt. Öppenhet för den enskilda patientens och dess anhörigas behov stärker patientens självkänsla och vilja till ett självständigt liv.

REMEO-konceptet bygger på att en patient i ventilator, eller med annat avancerat andningsstöd, behöver en specialiserad vård hela vägen från intensivvårdsavdelningen till hemmet. Med en sådan vård kan patienten successivt komma tillbaka till en trygg och säker tillvaro med hög livskvalitet.

På REMEO utvecklar vi helt individuella lösningar för varje patient. Fysioterapeuter, specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicintekniker, arbetsterapeuter, kuratorer och en rad andra arbetar sida vid sida.

Öppenhet för dina och dina anhörigas behov stärker självkänslan och viljan till ett självständigt liv.

Vi firar REMEOs 6-årsdag:

Kajsa Giesecke var med att starta REMEO, som öppnade i februari 2013. Här i klippet talar hon om hur REMEO kom till och hur vi arbetar. 

Klippet kommer från tidningen Sjukhusläkaren.

Uppdaterat: 2020-09-29

Stäng meny