Du omges av ett team av specialister under din vistelse hos oss

På REMEO träffar du på många olika yrkesgrupper: sjuksköterskor, arbetsterapeuter, läkare, tekniker... Vem gör vad?

Hur REMEOs ledning ser på klinikens medarbetare

Personalen är klinikens viktigaste resurs. Sammantaget har personalen en både djup och bred kompetens. Löpande utbildning och sit in-systemet bidrar till att upprätthålla kompetensen och stimulerar till att ta nästa steg i karriären.

Länken som binder samman teamet kring dig är vår helhetssyn på din situation och vår strävan efter bästa möjliga behandling för dig, individuellt. Nedan berättar vi om de olika specialisterna du kan träffa. Dessutom finns samordnare, chefer och administratörer på REMEO som verkar i bakgrunden.

Sjuksköterskor och undersköterskor

Dygnet runt är du omgiven av sjuksköterskor och undersköterskor som tillsammans med dig arbetar på din rehabilitering.

Hos oss är patientsäkerheten  ett krav som genomsyrar varje aktivitet. Vi vill även inkluderar dig och dina anhöriga i detta arbete.

För att garantera patientsäkerheten finns alltid en specialistsjuksköterska i anestesi eller intensivvård på plats. 

Läkare

Våra narkosläkare är vardagar, under dagtid, omedelbart tillgängliga; övrig tid har de jourberedskap. Vi har även konsultläkare inom infektion, öron/näsa/hals, lungmedicin, neurologi och rehabiliteringsmedicin som anlitas vid behov.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten eller sjukgymnasten är specialist på din kropp och särskilt din rörelseförmåga. Det kan hända att du behöver lägga stor ansträngning på träningen av andingsmusklerna. Även att stå eller gå behöver ibland tränas upp. Det gör du tillsammans med din fysioterapeut.

Utskrivningssjuksköterska

REMEO har varit först i Sverige med att ta fram kompetensen utskrivningssjuksköterska. Denna kompetens garanterar en professionell planering av din utskrivning när du är redo. Alla för din hälsa viktiga faktorer ska tas hänsyn till.

Weaning-sjuksköterska

Kompetent hantering av processen för att du kan bli oberoende av ditt andningsstöd.

Medicintekniker

Driften av vår högteknologiska medicinska apparatur säkras av våra medicintekniker. Det kan till exempel handla om apparatur som övervakar din puls och din andning, om röntgenapparaten eller om försörjningen med syrgas.

Logoped, arbetsterapeut, dietist, kurator, tandläkare, präst, medicinsk fotvård och psykolog konsulteras

Alla dessa specialister är knutna till REMEO. De tillkallas vid behov.

Stäng meny