Som närstående kan du besöka kliniken dygnet runt, året om, vid behov. Ordinarie besökstid är kl 11-20 alla dagar. Det finns ett anhörigrum med möjlighet till övervattning enligt överenskommelse.

Närståendeträffar och -utbildning

Närståendeträff

Vår kurator erbjuder regelbundna gemensamma träffar för närstående, på kvällstid i REMEOs lokaler. Här får du som närstående möjligheten att träffa andra närstående till patienter på REMEO, närstående som befinner sig i en liknande situation. I detta forum kan erfarenheter utbytas; möjligheten finns att både ge och få stöd av andra närstående. Men det är inget krav på att man måste tala.

Vi bjuder på kaffe eller the och fikabröd.

Klicka här för närmast kommande möte.

Varmt välkomna!

Har du frågor? Önskar du ytterligare information? Klicka här för att mejla oss. Eller ring Gittan, kurator, på mobil 070 238 9754.

Utbildning av närstående och av assistenter

REMEOs personal anordnar utbildning av närstående, specifikt anpassad till varje patients speciella situation. Utbildningen vänder sig både till närstående och till patientens eventuellt utsedda personliga assistenter. Till stor del handlar utbildningen om handhavandet av vissa medicintekniska hjälpmedel som patienten kan tänkas behöva ha hjälp med vid permission eller efter utskrivningen. Under utbildningen kan även frågor av rent praktisk karaktär tas upp. Kontakta gärna en av sjuksköterskorna i teamet kring din närstående hos oss om du har funderingar kring utbildningen. Du kan även mejla till oss:

Uppdaterat: 2020-09-14

Stäng meny