Aktuellt

Vi öppnar fler platser!

Besöka närstående på Remeo?

För att minska risken för smittspridning tillåter vi besök från närstående till Remeos patienter endast i mycket begränsad omfattning. Alla besök måste bokas i förväg. Hör av dig till oss så berättar vi hur det fungerar!

Tack för att du hjälper oss att minska smittspridningen!

Tyvärr råder åter generellt besöksförbud, med undantag för besök av närstående som bokat tid (se nedan). Pga ökad smittspridning i samhället får närstående endast stanna 30 min; som tidigare max två personer en gång per vecka. Under hela besöket ska du bära visir och nu även mask.

Du bokar ditt besök hos vår samordnande sjuksköterska. Vi vill också be dig att fylla i ett formulär angående risken för att du möjligen kunde bära på smitta, strax innan du kommer till oss. Du hittar formuläret här. Besökstid är vardagar mellan kl 13:30 och kl 16:00.

Hör av dig till oss så berättar vi mer! Ring för att boka besök på tel 08 – 704 44 40.

Länk till policyn i sin helhet

Patienterna på REMEO är mycket sköra och känsliga för smittor som i övriga samhället hos friska individer får mindre allvarliga konsekvenser.
Exempel på smitta är säsongsinfluensa, barnsjukdomar såsom vattkoppor och mässlingen samt from 2019/2020 även Covid-19.

Närstående uppmuntras att ställa frågor vid osäkerhet ikring risk för smitta.
Alla närstående ombedes vänligen att inte besöka REMEO tills risken för smitta är undanröjd.

  • Under perioden med ökad risk för smitta med ”Coronavirus” dvs sjukdomen Covid-19 (def Folkhälsomyndigheten) så gäller även följande:
    Närstående ombedes att minimera antalet besök hos patienterna.
  • “Digitala besök” via videotelefoni tex “Facetime”/”Skype/WhatsUp” eller motsvarande, uppmuntras. Ring och planera dessa i samarbete med REMEOs personal.
  • Endast 1 närstående får besöka varje patient dagligen. I enstaka fall kan undantag från denna regel, under kortare period, beviljas av Läkare på REMEO av humanitära skäl.
  • Närstående ombedes att själva minimera risk för smitta/smittbärarskap genom att själva vara noga med hygien samt utöka social distans till andra (undvika folksamlingar mm).
  • Om möjligt med väder och temperatur kan besöket med fördel genomföras utomhus, tex på innegården.

Vi beklagar att detta kommer att påverka möjligheten till umgänge med patienterna på REMEO som vi alla ser som positivt och stärkande för patienternas livskvalitet och tillfrisknande. Vi gör detta för att skydda de från risken att allvarigt försämras och i värsta fall avlida av Covid-19 infektion.
Vi måste hjälpas åt att hålla patienterna säkra. Om du som närstående har frågor vänder du dig till personalen på REMEO.

REMEO inbjuder till regelbundna samtal för närstående; närmast onsdag den 1 april 2020 kl 18:30 – 19:30 i REMEOs lokaler. – Vi hälsar alla våra patienters närstående varmt välkomna! 

Anmäl dig hos Gittan, kurator, på mobil 070 238 9754 senast den 30 mars.

REMEO inbjuder till regelbundna samtal för närstående, vanligen kvällstid. Datum och tid för nästa samtal kommer att annonseras här på denna sida inom kort. – Vi hälsar alla våra patienters närstående varmt välkomna!

Alla närstående till patienter på REMEO är välkomna, inget krav på att man måste tala. Vi fikar tillsammans. REMEO bjuder på kaffe/the och fikabröd. – Vid frågor kontakta Gittan, kurator, på mobil 070 238 9754.

2020-06-26: Anna talar om rehabiliteringen på REMEO

Här ser du vår verksamhetschef Anna Cedborgs avsnitt i ett webbinarium om covid-19, anordnat i fredags av Dagens Medicin. Anna talade om det enorma rehabiliteringsbehovet många patienter uppvisar efter en förhållandevis lång period inom intensivvården.

Se hela webbinariet här https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/06/26/covid-19/ .

2020-05-05: Om erfarenheter vid vården av covid-patienter

Videon förmedla olika erfarenheter från olika synvinklar: från fysioterapeuten, från sjuksköterskan och från specialistsjuksköterskor inom intensivvård samt inom infektion. En video av vårdförbundet.

2020-04-30: Eva Sundman i intervju med Svenska Dagbladet

Eva Sundman, överläkare och medicinsk chef på REMEO, säger att de patienter som är hårdast drabbade kan behöva lång tid för återhämtning.

2020-04-28: Rehabilitering efter långvarig intensivvård

Eva Sundman är medicinsk chef på REMEO; se här Evas framträdande i TV4:s Nyhetsmorgon.

2020-03-12: Samtal om livet som närstående

På grund av rådande smittorisk inom samhället ställer vi in våra möten om livet som närstående, tillsvidare. Vi hoppas att ta upp samtalen så snart situationen tillåter.

Nedan vår video om REMEO:

Här får du veta mer om REMEO:

Eva Sundman, läkare och Medicinsk chef, berättar om konceptet REMEO och arbetssättet hos oss. 

Eva Sundman, läkare och Medicinsk chef, om konceptet REMEO.

Läs artikeln om REMEO i ”Framtidens Karriär – Sjuksköterska”.
Publicerad i mars 2019.

Klipp gjort av tidningen Sjukhusläkaren. En av våra tidigare patienter i sällskap med sin doktor Anna Cedborg. Anna berättar om individuell vård och det genomtänkta teamarbetet tillsammans med varje patient hos REMEO.

Klipp gjort av tidningen Sjukhusläkaren. Individuell vård och genomtänkt teamarbete tillsammans med varje patient – REMEO.

Uppdaterat: 2021-02-05

Stäng meny